Favorite things template - Mind Map

Use this template

'Favorite things' is the best ice breaker.

Have fun! Learn new things! Get to know your group better!

Keywords: interactive exercises, ice breaker, group activity, self-awareness activity

Favorite things template

Favorite things template

This favorite things template is a game for children, which helps them learn more about themselves and about their colleagues.

They will have to interview a few of their colleagues and write down their answers on the map.

At the end of their discussion, they will share with the whole class what they learned about their colleagues. This type of ice breaker can be done in an online chat too.

They will have to think about their favorite person, favorite food, favorite animal, favorite activity, favorite drink, favorite color, favorite sport, favorite movie, favorite book, favorite gift, favorite country, town and places, favorite celebration, favorite subject at school, favorite superhero, favorite actor, favorite TV show, favorite singer, favorite song, favorite game, etc.

Favorite things

Interview a few of your colleagues and write down their answers. You can create a different mind map for each of them.

At the end of your small group discussion, share with the whole class what you learned about your colleagues.

Favorite country

Type in the name of your colleague's favorite country.

Country

Favorite town

Type in the name of your colleague's favorite town.

Town

Favorite places

For a vacation

Type in your colleague's ideal place for a vacation.

To shop

Type in your colleague's favorite place to shop.

To eat out

Type in your colleague's favorite place to eat out.

Place

Favorite time

Favorite day

Type in your colleague's favorite day.

Day
Favorite month

Type in your colleague's favorite month.

Month
Favorite season

Type in your colleague's favorite season.

Season

Favorite celebration

Type in your colleague's favorite celebration.

Celebration

Favorite subject at school

Type in your colleague's favorite subject.

Subject

Favorite superhero

Type in your colleague's favorite superhero.

Superhero

Favorite actor

Type in your colleague's favorite actor.

Actor

Favorite TV Show

Type in your colleague's favorite TV show.

TV Show

Favorite singer

Type in your colleague's favorite singer.

Singer

Favorite song

Type in your colleague's favorite song.

Song

Favorite game

Type in your colleague's favorite game.

Game

Favorite book

Type in the name of your colleague's favorite book.

Book

Favorite movie

Type in the name of your colleague's favorite movie.

Movie

Favorite sport

To play

Type in what is the sport he/she likes to play the most.

To watch

Type in what is the sport he/she likes to watch the most.

Sport

Favorite gift

To receive

Type in the gift your colleague would like the most to receive.

Already received

Type in your colleague's favorite received gift.

Gift

Favorite qualities

In others

Type in or tell your colleagues what is the favorite quality that they see in others.

That you have

Type in or tell your colleagues what is the favorite quality they have.

Quality

Favorite scent

Type in your colleague's favorite scent.

Scent

Favorite color

Type in your colleague's favorite color.

Color

Favorite drink

Type in your colleague's favorite drink.

Drink

Favorite activity

Type in your colleague's favorite activity.

Activity

Favorite food

Sweet treat

Type in your colleague's favorite sweet treat.

Meal

Type in your colleague's favorite meal.

Vegetable

Type in your colleague's favorite vegetable.

Fruit

Type in your colleague's favorite fruit.

Favorite animal

Wild animal

Type in your colleague's favorite wild animal.

Pet

Type in your colleague's favorite pet.

Favorite person

Type in the name of your colleague's favorite person.

Person's name

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen