Compare and contrast movie and book template - Mind Map

Use this template

Use the 'Point-to-Point' strategy while systematically comparing and contrasting two subjects.

Keywords: literature, writing

Compare and contrast movie and book template

Compare and contrast movie and book template (Point-to-Point)

Use this 'compare and contrast - movie and book' template to figure out what are the similarities and differences between a book and a movie you are analyzing.

Comparing the book with the movie version will help you understand the differences between settings, main characters, thesis, etc.

Point-to-point compare and contrast analysis can be used for comparing and contrasting other subjects too.

_____________

Type in the name of the novel and movie you are going to compare and contrast.

Example: Great Expectations.

Conclusion

Restate your thesis while avoiding repetition.

Restate the differences between the book and the movie.

Restate the similarities between the novel and the movie, but try to avoid repetition (this will help if you write an essay afterward).

Body

Use point-by-point organization in the body section to present the characteristics briefly stated in the thesis.

This means that if you use this draft to write a compare and contrast paper, each characteristic will be introduced in a separate paragraph.

Movie

How is the movie different from the novel?

Type in a short explanation. Use 'like', 'same as' or 'similar' for comparison, and 'unlike', 'differ from' and 'although' for contrasting.

Book

How is the novel different from the movie?

Type in the answer. Use 'like', 'same as' or 'similar' for comparison, and 'unlike', 'differ from' and 'although' for contrasting.

Introduction

The introduction provides background information for both the book and the movie.

Thesis

Create a thesis statement in which you briefly compare and contrast the book and the movie.

Characteristics

Characteristic

Which are the differences between the book and the movie?

Think of at least 3 differences. Type them in.

Examples regarding Great Expectations

Similarity

Which are the similarities between the book and the movie?

Type them in. Example: Great Expectations the book and the movie have very similar plots.

Main character

Type in the name of the main character.

This has to be the same for both the book and the movie.

Setting
Movie setting

Is the action in the movie set in the same place?


Where is it set? Example: The action in Great Expectations (1946) by David Lean has the same setting as in the book.

Book setting

In the book, where does the action take place?


Example: The action in Great Expectations the book takes place in 19th century England, London and Kent.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen