Empathy map (axis) template - Mind Map

Use this template

The axis empathy map template guides you through 4 categories of information about a user persona. Fill out each category to get an in-depth overview of your users/clients.


Keywords: empathy map, empathy maps, empathy diagram, business diagram, customer, customers, user, users, user personas, potential clients, business mind map.

Empathy map (axis) template

Empathy map (axis) template

This template uses two axes to split the screen into four areas. Fill out each area to perfectly portray your business's user personas.

This will help you develop a marketing strategy. After you identify all aspects, you get to know your user personas, and you can develop an improved strategy to grow your business.

Add user persona's action

Add what user persona does (actions).

These are the user persona's actions and behaviors regarding your brand/business (for example: price comparison, research, making a pro/con list, looking for recommendations, etc.).

THINKS

In this category, you need to add what user persona thinks about your product/service or brand.

These thoughts are internal, and usually, they are not shared or expressed.

FEELS

In this category, you need to add how your product/service makes the user persona feel.

DOES

In this category, you need to add what user persona does.

These are the user persona's actions and behaviors regarding your brand/business (for example: price comparison, research, making a pro/con list, looking for recommendations, etc.).

SAYS

In this category, you need to add what user persona says about your product/service or brand.

You can find these phrases in reviews, email feedback, social media posts, etc.

Add user persona's feeling

Add how your product/service makes the user persona feel.

Add phrases the user persona says

Add phrases the user persona says about your product/service or brand.

You can find these phrases in reviews, email feedback, social media posts, etc.

Add phrases the user persona thinks.

Add what user persona thinks about your product/service or brand.

These thoughts are internal, and usually, they are not shared or expressed.

USER PERSONA

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen