6M Fishbone diagram - Mind Map

Use this template

The 6M Fishbone Diagram is a cause and effect type of diagram that highlights the 6Ms of production: Manpower, Method, Machine, Material, Measurement, and Milieu (Environment).

Keywords: fishbone diagram, fishbone, fish bone, 6M, 6Ms of production, Manpower, Method, Machine, Material, Milieu, Measurement, brainstorming, cause and effect, cause and effect diagram, cause & effect, problem-solving session, problem solving session.

6M Fishbone diagram

6M Fishbone diagram template

This 6M Fishbone diagram template is a great way to visually represent a cause and effect diagram. It contains 6Ms standing from Manpower, Method, Machine, Material, Milieu (Environment) and Measurement.

Problem statement

Describe the problem in one sentence, as a question.

Try to find five different ways to describe the problem and choose the one that suggests solutions.

Materials

Under this topic, list potential causes that relate to the materials or information being used. Think about:

Manpower

Under this topic, list all the potential causes of the problem that relate to manpower. Think about:

Milieu (Environment)

Under this topic, list potential causes of the problem that relate to its environment. Think about:

Measurement

Under this topic, list potential causes that relate to measurement and record-keeping. Think about:

Method

Under this topic, list potential causes of the problem that relate to the method or process. Think about:

Machine

Under this topic, list all the potential causes of the problem that relate to machinery, equipment or tools. Think about:

Cause

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen