6M Fishbone diagram - Mind Map

Use this template

The 6M Fishbone Diagram is a cause and effect type of diagram that highlights the 6Ms of production: Manpower, Method, Machine, Material, Measurement, and Milieu (Environment).

Keywords: fishbone diagram, fishbone, fish bone, 6M, 6Ms of production, Manpower, Method, Machine, Material, Milieu, Measurement, brainstorming, cause and effect, cause and effect diagram, cause & effect, problem-solving session, problem solving session.

6M Fishbone diagram

6M Fishbone diagram template

This 6M Fishbone diagram template is a great way to visually represent a cause and effect diagram. It contains 6Ms standing from Manpower, Method, Machine, Material, Milieu (Environment) and Measurement.

Problem statement

Describe the problem in one sentence, as a question.

Try to find five different ways to describe the problem and choose the one that suggests solutions.

Materials

Under this topic, list potential causes that relate to the materials or information being used. Think about:

Manpower

Under this topic, list all the potential causes of the problem that relate to manpower. Think about:

Milieu (Environment)

Under this topic, list potential causes of the problem that relate to its environment. Think about:

Measurement

Under this topic, list potential causes that relate to measurement and record-keeping. Think about:

Method

Under this topic, list potential causes of the problem that relate to the method or process. Think about:

Machine

Under this topic, list all the potential causes of the problem that relate to machinery, equipment or tools. Think about:

Cause

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia