6M Fishbone diagram - Tankekarta - Exempel

Använd denna mall

The 6M Fishbone Diagram is a cause and effect type of diagram that highlights the 6Ms of production: Manpower, Method, Machine, Material, Measurement, and Milieu (Environment). Keywords: fishbone diagram, fishbone, fish bone, 6M, 6Ms of production, Manpower, Method, Machine, Material, Milieu, Measurement, brainstorming, cause and effect, cause and effect diagram, cause & effect, problem-solving session, problem solving session.

6M Fishbone diagram

6M Fishbone diagram template

This 6M Fishbone diagram template is a great way to visually represent a cause and effect diagram. It contains 6Ms standing from Manpower, Method, Machine, Material, Milieu (Environment) and Measurement.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall