Fishbone diagram template - Mind Map

Use this template

The fishbone diagram is a cause-and-effect diagram that helps managers to track down the reasons for imperfections, variations, defects, or failures. The diagram looks just like a fish's skeleton with the problem at its head and the causes for the problem feeding into the spine.

Keywords: personal life, fishbone diagram, cause-and-effect diagram, management, problem solving

Fishbone diagram template

Fishbone diagram template

Use this Fishbone diagram template for problem-solving. It will help you understand better your company problems and solve them.

The Fishbone diagram also called the Ishikawa diagram after its creator, is a causal diagram, that shows the potential causes of a specific problem.

The problem

Type in the problem

Place your text here

Possible causes.

Text

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen