Pomodoro study technique - Mind Map

Use this template

Invented by Francesco Cirillo in the late '80s, the Pomodoro Technique is a time management method. The technique consists of 25-minute intervals with a strong focus on the current task and short 5-minute breaks in between.

Keywords: time management, Pomodoro technique, personal use, work use

Pomodoro study technique

Pomodoro study technique

This template with the Pomodoro study technique is a way to study and plan to focus on your tasks for 25 minutes, then take 5-minute breaks. By taking these breaks, your mental focus will improve and you will get more things done. Besides studying, you can also apply this technique to your everyday tasks.

After 4 cycles of Pomodoro, it is recommended to have a longer break (15-30 minutes), when you can go for a walk, exercise, eat, etc.

Stay focused and avoid overwork with this effective method!

Pomodoro Technique

A method for staying focused and mentally fresh!

Step 4

If you already did 4 pomodoros, take a longer break, between 15-30 minutes. In this break you can go for a walk, eat something, do a short circuit of exercises, etc.
Plan your breaks ahead!

Repeat 4 times

Step 3

After each pomodoro do a 5 minute break! In these 5 minutes, think of/do anything but the task.
You can add your ideas for the 'lightning' breaks: it can be a 5-minute stretching, reading a short article, etc.

Ideas
5-minute break

Step 2

Each 25 minute is one 'pomodoro', and it's a 25-minute focused work.
You can write the time of the start and progress on the task.

Timer to 25 min
Progress

Step 1

How many Pomodoros you might need? Plan your pomodoros, then choose the task you want to start it with!

Pick a task

Choose the task you want to start it with!

Plan your Pomodoros!

How many Pomodoros you might need?

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen