Pomodoro study technique - Mind Map

Use this template

Invented by Francesco Cirillo in the late '80s, the Pomodoro Technique is a time management method. The technique consists of 25-minute intervals with a strong focus on the current task and short 5-minute breaks in between.

Keywords: time management, Pomodoro technique, personal use, work use

Pomodoro study technique

Pomodoro study technique

This template with the Pomodoro study technique is a way to study and plan to focus on your tasks for 25 minutes, then take 5-minute breaks. By taking these breaks, your mental focus will improve and you will get more things done. Besides studying, you can also apply this technique to your everyday tasks.

After 4 cycles of Pomodoro, it is recommended to have a longer break (15-30 minutes), when you can go for a walk, exercise, eat, etc.

Stay focused and avoid overwork with this effective method!

Pomodoro Technique

A method for staying focused and mentally fresh!

Step 4

If you already did 4 pomodoros, take a longer break, between 15-30 minutes. In this break you can go for a walk, eat something, do a short circuit of exercises, etc.
Plan your breaks ahead!

Repeat 4 times

Step 3

After each pomodoro do a 5 minute break! In these 5 minutes, think of/do anything but the task.
You can add your ideas for the 'lightning' breaks: it can be a 5-minute stretching, reading a short article, etc.

Ideas
5-minute break

Step 2

Each 25 minute is one 'pomodoro', and it's a 25-minute focused work.
You can write the time of the start and progress on the task.

Timer to 25 min
Progress

Step 1

How many Pomodoros you might need? Plan your pomodoros, then choose the task you want to start it with!

Pick a task

Choose the task you want to start it with!

Plan your Pomodoros!

How many Pomodoros you might need?

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia