How to create a word document - Mind Map

Use this template

This template helps you to structure and write a document for export to Microsoft Word. Use it to help you prepare essays, reports, proposals, and other documents.

Keywords: document, to-do, organize, report, business proposal,

How to create a word document

Car park

Use this 'Car park' floating topic to capture unsorted ideas and tasks during the development of your document.

Ideas for content can be moved into the main map to further develop them.

To hide the Car Park topic from your exported document, click the 'Search...' button and filter the map by the 'memo' icon before exporting.

Ideas/Tasks

Document title

Type in the title for your document into the Central Topic.

The title should reflect the subject and the purpose of the document.

Read more guidance and tips on using Mindomo to create documents.

5

Appendices

Appendices avoid putting large amounts of detail in the body of your document, where the reader may lose track of your logic and start speed reading forwards to the next interesting part.

Typical subjects for appendices include:

Appendix

4

References

If you rely on external sources, you should reference them so that others can follow up.

There are many standards for referencing publications. A typical format is:

Author name(s): surname and initials

URL, if available online

Page range

Publisher

Year of publication

Title of publication

3

Conclusions

The conclusions bring together the important findings or recommendations from your document.

Tip: write the conclusions second, after writing the summary.

Some readers might read just the executive summary and the conclusions, without reading the main body. Conclusions can be longer than the executive summary, as you should mention the important reasons behind your findings or recommendations.

2

Body

The body of your document will depend on the type of document. The important characteristics are:

Heading

Content

1

Introduction

The introduction to your document explains who it is for, and why it is important to them.

If you assume that your readers need some specific knowledge to be able to read and use the document, mention it here.

Other ideas
Why is important to them?
Who is it for?

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen