How to stop global hunger - Mind Map

Use this template

Ending world hunger is within our power to change. Let's solve this problem together and change the world!

Keywords: world hunger, world problems, global problem, problem-solving

How to stop global hunger

How to stop global hunger

Ask students to brainstorm together and think about how to stop global hunger. They can add their ideas to this template. At the end of the class, you and the students can discuss the ideas together.

7 Solutions to Global Hunger

Keywords: global hunger, global hunger prevention, world hunger, solve world hunger, end global hunger

Think about 7 ideas for ending global hunger.

Idea

Type in your idea for ending global hunger.

Argument

Type in an argument for this idea.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen