PMI chart template - Mind Map

Use this template

PMI charts will help you to organize your thoughts about making a decision, evaluating the pros and cons of a debate topic. PMI charts were formalized by Edward de Bono in 1992.

Keywords: personal use, PMI chart, decision making, pros and cons

PMI chart template

PMI chart template

PMI charts are graphic organizers for your thoughts when you are trying to make a decision. Use this PMI chart template to evaluate the advantages and disadvantages of a topic. Also, add the interesting things or complications that come along with your topic.

PMI Chart

The letters in PMI stand for the three sections of the PMI chart: Plusses, Minuses, and Interesting things. The I can also stand for Implications on some topics.


Type in your topic.

INTERESTING

Add the interesting things or implications that come along with your topic.

Interesting

MINUS

Add the drawbacks of your topic.

Minus

PLUS

Add the advantages of your topic.

Plus

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen