Reframing matrix - Mind Map

Use this template

The Reframing Matrix is a systematic way of brainstorming around a situation from different perspectives and of disrupting thinking patterns that are stuck in the same channels.

Keywords: business analysis, brainstorming, examining situation, product perspective, planning perspective, potential perspective, people perspective

Reframing matrix

Reframing matrix

The reframing matrix is a way of brainstorming that can help you solve a problem. Use this template to think about a situation from different perspectives: planning perspective, people perspective, potential perspective, and product perspective. If you ask people with different experiences it expands the range of creative solutions that you can generate.

Where to next?

Completing your Reframing Matrix helps you to move forward with ideas for action, and can give the possibility to unblock problem-solving processes.

You can ensure that future plans embrace other perspectives and considerations.

Situation to be examined

What situation are you examining?


Type in the name of the situation that you are examining with the Reframing Matrix, and press Enter.

The situation could be a problem, an opportunity, a threat, a weakness or any issue that needs action.

People perspective

Brainstorm points around 'Situation to be examined' from the perspective of people.

Potential perspective

Brainstorm points around 'Situation to be examined' from the perspective of future potential.

Product perspective

Brainstorm points around 'Situation to be examined' from the perspective of products and services.

Planning perspective

Add a key point

Brainstorm points around 'Situation to be examined' from the perspective of planning and actions.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen