Smiling Fishbone diagram template - Mind Map

Use this template

Effortlessly identify and analyze root causes with this Fishbone Diagram template. Streamline problem-solving and enhance decision-making in a visual, structured way.


Keywords: fishbone diagram, fishbone, fish bone, 6M, 6Ms of production, Manpower, Method, Machine, Material, Milieu, Measurement, brainstorming, cause and effect, cause and effect diagram, cause & effect, problem-solving session, problem solving session, cause, causes, effect, effects, problem solving, solution, problem statement.

Smiling Fishbone diagram template

Smiling Fishbone diagram template

This Smiling Fishbone diagram template is a great layout for a cause-and-effect situation. Dive into the heart of complex problems with our Smiling Fishbone Diagram template. Uncover root causes, streamline analysis, and make data-driven decisions visually. Foster collaboration and untangle intricate issues effortlessly with a cute design.

EFFECT

CAUSES

PROBLEM STATEMENT

Type in the problem

category

Add a key category of causes

Cause

Add an actual cause of the problem

Add details

Type in additional details about the cause

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen