Argument map template - Mind Map

Use this template

The Argument map template helps you visually represent the reasons and evidence for and against a statement or a claim. This template helps you clarify and organize the reasons and arguments of a statement to help you make the right decision or explain someone a situation from multiple perspectives, keeping an objective view of the matter.

Keywords: argument map, argumentative map, argument mind map, argument, arguments, reason, reasons, statement, claim, pros and cons, for and against, decision, decision making, decision tree, problem solving, problem-solving, find solutions, solution, solutions, overview.

Argument map template

Argument Map Template

Use this argument map template to organize and present any argument visually. You have one side of the diagram with reasons and evidence. You can attach links, add images, videos, icons, notes, or even comments and documents there. You also have a dedicated space to add assumptions, support them, and add details

On the opposite side of the diagram. There are objections. Add all the objections and the counter-evidence, where you can also attach links, multimedia files, notes, and comments.

Use this template for any argument. You can also share it with collaborators and all of you to add their thoughts. This perspective will help anyone to understand the pros and cons in any argument, and it will help the decision-making process.

Argument/Contention

Add the starting statement or claim.

Argument/Objection

Write an argument or an objection that is against the statement.

Counter evidence

Support the objection by adding counterevidence.

Reason 2

Reason 1

Write a reason that supports the statement.

Assumption for Reason 1

Do you have an assumption regarding this reason? Write it here.

Support for Assumption

Support the assumption you've made by writing an argument.

More info

Add additional information.

(this is optional)

Evidence for Reason 1

Support the reason by adding evidence.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen