Argument map template - Mind Map

Use this template

The Argument map template helps you visually represent the reasons and evidence for and against a statement or a claim. This template helps you clarify and organize the reasons and arguments of a statement to help you make the right decision or explain someone a situation from multiple perspectives, keeping an objective view of the matter.

Keywords: argument map, argumentative map, argument mind map, argument, arguments, reason, reasons, statement, claim, pros and cons, for and against, decision, decision making, decision tree, problem solving, problem-solving, find solutions, solution, solutions, overview.

Argument map template

Argument Map Template

Use this argument map template to organize and present any argument visually. You have one side of the diagram with reasons and evidence. You can attach links, add images, videos, icons, notes, or even comments and documents there. You also have a dedicated space to add assumptions, support them, and add details

On the opposite side of the diagram. There are objections. Add all the objections and the counter-evidence, where you can also attach links, multimedia files, notes, and comments.

Use this template for any argument. You can also share it with collaborators and all of you to add their thoughts. This perspective will help anyone to understand the pros and cons in any argument, and it will help the decision-making process.

Argument/Contention

Add the starting statement or claim.

Argument/Objection

Write an argument or an objection that is against the statement.

Counter evidence

Support the objection by adding counterevidence.

Reason 2

Reason 1

Write a reason that supports the statement.

Assumption for Reason 1

Do you have an assumption regarding this reason? Write it here.

Support for Assumption

Support the assumption you've made by writing an argument.

More info

Add additional information.

(this is optional)

Evidence for Reason 1

Support the reason by adding evidence.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall