Cycle of 5 steps diagram - Mind Map

Use this template

This template helps you to visualize a 5-step cycle in a clockwise circle. Repeating cycles are a commonly found pattern. You can add more detail to each step to understand and explain it.

Keywords: Planning & Organizing, project organization, process organizing

Cycle of 5 steps diagram

Step 5

Step 4

Step 3

Enter the name for this step.

You can add subtopics to each step selecting it and pressing Insert. Subtopics can provide more detail about the step.

Step 2

You can rearrange the step topics as required to fit your diagram.

Step 1

Enter the name for each step.

You can add subtopics to each step selecting it and pressing Insert. Subtopics can provide more detail about the step.

5-step cycle

Type the name of this 5-step cycle and press Enter.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall