How to set Smart goals - Mind Map

Use this template

Set goals and think about them in detail to achieve them faster. Use the SMART criteria to guide you.

Keywords: SMART goals, personal life, goal setting, New Year goals

How to set Smart goals

SMART goals

'The trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score.'

Bill Copeland

Relevant

The goals should be relevant.

The other objectives

Does this goal contribute to your other objectives?

Current situation

Can this goal be achieved in your current situation?

Right time

Is this the right time for your goal?

Timely

The goals should be timely.

Two months contribution

What can you do two months from now to achieve your goal?

Today contribution

What can you do today for this goal?

When?

When will you achieve your goal?

Achievable

The goals should be achievable.

Effort worth

Is this goal worth the effort you will invest?

Motivation

What is your motivation to reach your goal?

Resources

Do you have the resources that you need to reach your goal?

Measurable

The goals should be measurable.

Steps number

How many steps will it take to achieve your goal?

Succes measurement

How will you measure success?

Milestone

How will you know when you achieve your goal?

Specific

The goals should be specific.

What steps?

What are the steps you need to take in order to achieve it?

Reason why

Why do you want to achieve this goal?

What?

What exactly do you want to achieve?

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall