How to plan a course - Mind Map

Use this template

This mind map will help you define your course goals, course content, structure, and teaching methods. Successful courses require careful planning and continual revision.

Keywords: planning & organizing, teaching, planning a course

How to plan a course

How to plan a course

Learn how to plan a course by using this template. Here you can add your course goals, course materials, structure, and teaching methods and tools. Plan courses in advance and revise them.

Course title

Type in the title of your course.

4. Teaching methods and tools

Select methods and tools according to

Tools
Helping tools

Decide whether you will use technology in your teaching or not. Look for a tool that will help you reach specific goals.

Also, consider your students' possibilities of accessing that tool.

Method
Which methods will suit your teaching style best?

Don't forget to take into consideration if these methods can help you achieve the course goal too.

Style
What is your teaching style?

How do you plan to apply your style to suit the course goals, the size of the class, and the students?

5. Assignments and exams

The evaluation must go hand-in-hand with course goals in order to achieve them and also help students to improve their skills.

Also, assignments and homework need to reflect and help achieve course goals.

Exams

These can be partial - short evaluations after each segment of the course - or final - a final exam which will assess all the knowledge aquired during the school year at once.

Assignments

Decide if you want the assignments completed during the year to represent 1/3 of the final grade.

3. Structure of the course

Arrange the topics in a logical order.

Discuss how and why you have organized the material in a particular way.

This will help students to see the connections between topics.

Choose the stucture you want to use
  1. Chronological - you can organize the topics according to a theme or storyline.
  2. Topical order - involves taking the topic of your speech and dividing it into several subtopics. The subtopics are related to the topic they branch out from.
  3. Survey-oriented - this type of course structure is briefly treating the main topics of a broad field of knowledge.
  4. A process-oriented syllabus focuses on the skills and processes involved in learning.
ChronologicalTopicalSurvey-orientedProcess-oriented
Add details

2. Course content

Select the major topics and determine the order in which you will teach them.

List of main topics

Select the main topics to be covered. To obtain an initial list of course topics, search in current textbooks or in the current literature.

Main topic

1. Course goals

Determine the goals of the course.
Having these course goals in mind will then help you make decisions about which content to include and what kind of assignments and exams are appropriate.

Consider the following questions:

Course goals

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia