Author biography template - Tankekart

Bruk denne malen

Use this mind map to create a biography for your chosen author, from personal timeline to their publications and inspiration sources. Keywords: writing, biography, characterization

Author biography template

How to use the Author biography template

Learn how to create an author biography using this mind map template. Complete all the sections from the mind map and you will have a detailed biography.

In the Personal timeline section write the place and date of birth, the family connections, education, and jobs.

In the Publications section add details regarding the author’s work, like the publishing house they are working for and titles of publications.

In the Likes section add the author’s hobbies and interests, food preferences, etc.

In the Dislikes section add things that the author dislikes.

In the Inspirations section add the things that inspired the author and his writing style. You can add people’s names, places, or events he participated in.

In the Major accomplishments section add the honors, prizes, and titles that the author won.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen