Blank advent calendar template - Mind Map

Use this template

The Advent Calendar is a diagram that contains a surprise element for each day of December (until Christmas). In other words, you can add a total of 25 elements that are ready to be unveiled every day. You can add anything you want, starting from personal development videos, editing tools, movie ideas, places to visit, food recipes, grateful thoughts, or even daily small goals for the following year. Put your imagination to work and create your own advent calendar for your dear ones!

Keywords: Christmas, December, winter, advent, calendar, goals, wishes, gift, tree, Santa, wish, personal, advent-calendar, adventcalendar

Blank advent calendar template

1

December 1


Add the surprise element for the first day. Choose one of the following options:

2

December 2


Add the surprise element for the second day. Choose one of the following options:

3
December 3


Add the surprise element for the third day. Choose one of the following options:

4
December 4


Add the surprise element for the fourth day. Choose one of the following options:

5

December 5


Add the surprise element for the fifth day. Choose one of the following options:

6

December 6


Add the surprise element for the sixth day. Choose one of the following options:

7

December 7


Add the surprise element for the seventh day. Choose one of the following options:

8

December 8


Add the surprise element for the eighth day. Choose one of the following options:

9

December 9


Add the surprise element for the ninth day. Choose one of the following options:

10

December 10


Add the surprise element for the tenth day. Choose one of the following options:

11

December 11


Add the surprise element for the eleventh day. Choose one of the following options:

12

December 12


Add the surprise element for the twelfth day. Choose one of the following options:

13

December 13


Add the surprise element for the thirteenth day. Choose one of the following options:

14

December 14


Add the surprise element for the fourteenth day. Choose one of the following options:

15

December 15


Add the surprise element for the fifteenth day. Choose one of the following options:

16

December 16


Add the surprise element for the sixteenth day. Choose one of the following options:

17

December 17


Add the surprise element for the seventeenth day. Choose one of the following options:

18

December 18


Add the surprise element for the eighteenth day. Choose one of the following options:

19

December 19


Add the surprise element for the nineteenth day. Choose one of the following options:

20

December 20


Add the surprise element for the twentieth day. Choose one of the following options:

21

December 21


Add the surprise element for the twenty-first day. Choose one of the following options:

22

December 22


Add the surprise element for the twenty-second day. Choose one of the following options:

23

December 23


Add the surprise element for the twenty-third day. Choose one of the following options:

24

December 24


Add the surprise element for the twenty-fourth day. Choose one of the following options:

25

December 25


Add the surprise element for the twenty-fifth day. Choose one of the following options:

......

.

The Advent Calendar is a diagram that contains a surprise element for each day of December (until Christmas). In other words, you can add a total of 25 elements that are ready to be unveiled every day. You can add anything you want, starting from personal development videos, editing tools, movie ideas, places to visit, food recipes, grateful thoughts, or even daily small goals for the following year. Put your imagination to work and create your own advent calendar for your dear ones!

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen