Company hierarchy chart org - Mind Map

Use this template

Use this mind map to visually illustrate the structure of your organization, as well as the responsibilities of each employee.

Keywords: company organization, company departments, employee responsibilities, business organization

Company hierarchy chart org

Company hierarchy chart org template

This company org chart template will help you structure your company in departments and to better visualize the responsibilities of each employee.

You will have to type in the name of the head of the department and the name of his subordinates.

Furthermore, you can assign tasks to your employees, or department.

With this organizational chart template, you will have a clear overview of the reporting relationship in your company.

Company Org Chart

You can insert the company logo here and also add the company name.

Department

Add the department.

Head of the department

Type in the name of the head of the department.

Employee

Add the name of subordinates.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen