Empathy map (simple) template - Mind Map

Use this template

This simple empathy map template helps you identify 4 areas of information about a user persona: what this type of user/customer thinks, says, feels, and does. Fill it out and use the overview to improve your brand, product/service, and processes.


Keywords: empathy map, empathy maps, empathy diagram, business diagram, customer, customers, user, users, user personas, potential clients, business mind map.

Empathy map (simple) template

Empathy map (simple) template

Udentifying the user persona for your brand/business is one of the most important aspects. Why? Because knowing who your users/customers are is the starting point for a successful marketing and business strategy.

Use this predesigned template to create the empathy map and upgrade your business strategy!

PERSON A

The empathy map template is a visual tool used to identify and elaborate information about user personas.


Write the user persona name/group or any identifier you think is suitable to describe this user/group of users.

FEELS

This is how 'Person A' feels. This category is all about how your product or service makes Person A feel. It is the emotional state with the interaction between Person A and your brand.

Add how this person feels

SAYS

This is what 'Person A' says. The key points here are about expression and saying what Person A is thinking.

Add what this person says

DOES

This is how 'Person A' actually does. This category refers to actual actions.

Add what this person does

THINKS

This is how 'Person A' really thinks. These internal thoughts are usually not expressed or shared, they are kept in the Person A's mind.

Add what this person thinks

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen