How to prevent global warming - Mind Map

Use this template

Global warming, the gradual heating of Earth's surface, oceans, and atmosphere, is caused by human activity.

Keywords: global warming effects, preventing global warming, environmental protection

Keywords: science, global warming, cause and effect

How to prevent global warming

How to prevent global warming

Learn how to prevent global warming and come up with some creative ideas that you think would help with this problem.

Write seven ideas in the template and come up with three arguments for each of them.

This is a good class exercise. Ask students to work collaboratively and come up with solutions for preventing this world’s problem.

Global Warming

Check the link from this topic to learn more about global warming effects, then think about 7 ideas for preventing global warming.

Idea

Type in your idea for preventing global warming.

Argument

Type in an argument for this idea.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen