Reviewing lessons with a learning group - Mind Map

Use this template

Review the learning material with your colleagues and prepare it together for school assessment.

Keywords: interactive activities, group review, group activity, learning, note-taking

Reviewing lessons with a learning group

Learning group

Students can use this template to review their lessons with a learning group.

Everybody should note a concept that he/she understood from the learning material and add details about the concept mentioned. After this step, students can discuss together their ideas and improve their knowledge by explaining to others what they already retained from the lesson.

Topic

Type in the name of the topic from your learning material.

Concept

Add a concept you've learned about in the given material, then explain it by adding at least 3 details.

Detail

Add detail about the concept mentioned.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen