Resource audit template - Mind Map

Use this template

This mind map helps you 'audit the resources available to your organization that could support the development of new products and services.

Keywords: resources audit, human resources, knowledge resources, reputational resources, financial resources, physical resources, project management

Resource audit template

Resource audit template

A resource audit template will help you analyze the available resources that could help in developing new products and services.

There are different types of resources:

Financial resources

Physical resources

Human resources

Reputational resources

Knowledge resources

After you do this resource audit, decide which of them are not helping and how to improve the ones that are advantageous.

Where to next?

Where to next?

Having made your audit of resources that could help with the development of new products and services, you can:


Add notes on the most important information you found.

Organization Name

Type in the name of the organization, department or team that you are auditing

Reputational resources

What kind of reputation does your organization, team or department have?

Think about:


Is this resource an advantage or disadvantage for the development of new products & services?

If it is not neutral, rate it by clicking an icon below:

Knowledge resources

What knowledge assets does your organization, department or team possess?

Think about:


Is this resource an advantage or disadvantage for the development of new products & services?

If it is not neutral, rate it by clicking an icon below:

Human resources

Add a human resource

Think about:


Is this resource an advantage or disadvantage for the development of new products & services?

If it is not neutral, rate it by clicking an icon below:

Physical resources

Add a physical resource

Think about:


Is this resource an advantage or disadvantage for the development of new products & services?

If it is not neutral, rate it by clicking an icon below:

Financial resources

Resource

Add a financial resource

Think about:


Is this resource an advantage or disadvantage for the development of new products & services?

If it is not neutral, rate it by clicking an icon below:

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen