Stakeholder wheel template - Mind Map

Use this template

Most projects or organizations involve a range of stakeholders with different agendas.

This mind map helps you identify your stakeholders and assess their importance, based on their influence and their level of interest.

Keywords: project management, stakeholders, key customers, key competitors

Stakeholder wheel template

Stakeholder wheel template

Use this stakeholder wheel template to identify your stakeholders and classify them based on their importance.

You can group the key stakeholders into:

Customers

Regulators

Competitors

Media

Society

Owners

Managers

Employees

Partners

Suppliers

Creditors

Based on their power and their interest, you can classify them into two categories:

High power / high interest

High power / low interest

High interest / low power

Low power / low interest

Working with stakeholders

Low power / low interest

High interest / low power

High power / low interest

High power / high interest

Organization Name

Type in the name of your organization or project.

This is the focal point around which you will be identifying stakeholders.

Creditors

Suppliers

Partners

Employees

Managers

Owners

Others

Society

Media

Competitors

Regulators

Customers

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen