Kanban dashboard (dark) - Mind Map

Use this template

The Kanban Board helps you manage your workload easily. Add new tasks, then drag and drop them to the suitable category depending on their progress.

Keywords: kanban diagram, organize, organizer, plan, planner, tasks, task, task list, tasklist, task-list, tasks list, taskslist, tasks-list, to do list, to-do-list, to-do list, todo list, todolist, work, business, organization, time management, productivity, workflow, work, job, business, teamwork, career, efficient, efficiency.

Kanban dashboard (dark)

Idea board

DONE

The seventh column is for THE FINISHED TASKS.Drag and drop your tasks from the previous column here when you are done.

You can create more columns with additional steps and customize them for your needs.

TESTING

The sixth column is for THE TASKS THAT REQUIRE TESTING BEFORE THEY ARE FINISHED (ONLY IF NECESSARY).Drag and drop your tasks from the previous column here when they are ready to be tested.

FOR REVIEW

The fifth column is for THE TASKS THAT ARE FINISHED AND THAT NEED TO BE REVIEWED.Drag and drop your tasks from the previous column here when they are ready for a review.

ON HOLD

The fourth column is for THE TASKS THAT ARE ON HOLD.Drag and drop your tasks from the previous column here if the assigned person stopped working on these tasks.

IN PROGRESS

The third column is for THE TASKS THAT ARE IN PROGRESS.Drag and drop your tasks from the previous column here when someone started to work on them.

ASSIGNED

The second column is for ASSIGNED TASKS.

NEW TASKS

The first column is for ALL YOUR NEW TASKS.


Your tasks have a predefined path in this kanban board, that starts with the initial stage of creating them.

Each column represents the present stage of their progress.

Add task​

Add your task here.

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia