3 Way Venn Diagram template - Mind Map

Use this template

A three-way Venn Diagram helps to understand the similarities and differences between items, by showing their membership of three groups.

Keywords: Planning & Organizing, comparison, similarities and differences

3 Way Venn Diagram template

Group 3

Type in the name of the third group and press Enter.

Double-click in the background to add items to this group, or in the overlaps between the groups.

Group 2

Type in the name of the second group and press Enter.

Double-click in the background to add items to this group, or in the overlaps between the groups.

Group 1

Type in the name of the first group and press Enter.

Double-click in the background to add items to this group, or in the overlaps between the groups.

3-way Venn Diagram

A Venn Diagram compares items by assigning them to groups. An item can belong to:

The item counts (and not the areas of the circles and their overlap) indicate the population of each group or the overlap between groups.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen