Grocery list template - Mind Map

Use this template

The Grocery list template helps you create a checkable task list for your next stop at the market. Check the box when you're buying it/adding it to the shopping cart, and make sure you always buy everything you need.

Keywords: list, grocery list, groceries, shopping list, market, supermarket, checkable list, to do, to do list, to-do list, to-do, todo list, todo, mind map.

Grocery list template

Grocery list template

The Grocery list helps you stay organized from one shopping session to another. Simply add the items you need to buy when you go to the market, and when you're there, check each item you're buying to make sure you do not forget anything.

You have a list of categories to help you remember what you need when you fill it out.

Grocery list

Use this template to create your grocery list🛒. When you remember you need to buy a specific product when you go to the market, add it to your list and make sure you'll always remember everything.

✅Use the check box to check what you buy when doing groceries.

Home/Cleaning products

Snacks & Drinks

Canned goods

Oils & Condiments

Frozen Foods

Dairy & Eggs

Fruits & Vegetables

Cereals and Breakfast foods

Pasta & Rice

Bakery & Bread

Meat & Seafood

Add item

Add an item in this category.

✅Check the box when you're buying it/adding it to the shopping cart, and the task of buying it will be closed.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen