4 x 4 online table creator - Mind Map

Use this template

This templates helps you to organize information and ideas in a simple 4 x 4 table.
The template gives you 4 rows with 4 columns and headers in a background image. You can double-click inside or outside the table to create new topics.

Keywords: project organizing, task management, organizing information, table, ideas and information management, Planning & Organizing

4 x 4 online table creator

Ideas and information

Begin by collecting ideas and information outside the table, before starting to organize topics into rows and columns.

Double-click in the map background to create a new topic.

Cell item

Double-click in a cell to add a topic. You can add multiple topics in a cell and easily move topics between cells.

Row heading

Double-click in the headings column to add row headings.

Column heading

Double-click if you want to add other column headings.

Table title

Type the title of your table.

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia