4 x 4 online table creator - Mind Map

Use this template

This templates helps you to organize information and ideas in a simple 4 x 4 table.
The template gives you 4 rows with 4 columns and headers in a background image. You can double-click inside or outside the table to create new topics.

Keywords: project organizing, task management, organizing information, table, ideas and information management, Planning & Organizing

4 x 4 online table creator

Ideas and information

Begin by collecting ideas and information outside the table, before starting to organize topics into rows and columns.

Double-click in the map background to create a new topic.

Cell item

Double-click in a cell to add a topic. You can add multiple topics in a cell and easily move topics between cells.

Row heading

Double-click in the headings column to add row headings.

Column heading

Double-click if you want to add other column headings.

Table title

Type the title of your table.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall