Venn Diagram template editable - Mind Map

Use this template

A Venn Diagram helps to understand the similarities and differences between items, by showing their membership of two groups.

Keywords: Planning & Organizing, comparison, similarities and differences

Venn Diagram template editable

Group 2

Type in the name of the second group and press Enter.

Double-click in the background to add items to this group, or drag to position them in the overlap between the two groups.

Group 1

Type in the name of the first group and press Enter.

Double-click in the background to add items to this group, or drag to position them in the overlap between the two groups.

Venn Diagram

A Venn Diagram compares items by assigning them to groups. An item can belong to:

The item counts (and not the areas of the circles and their overlap) indicate the population of each group or the overlap between groups.

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia