Business meeting plan - Mind Map

Use this template

This simple map helps you to think about and plan the preparations for a successful business meeting.

Keywords: business meeting, communication, meeting agenda

Business meeting plan

How make a business meeting plan

If you don’t know how to plan a business meeting, it is always a good idea to use this template.

Firstly, you have to establish the purpose of the meeting. At the end of the meeting, all the participants should know exactly what they have to do.

Secondly, add the key activities to the meeting agenda.

Then, think about some follow-up actions that will be needed after the meeting.

Effective meetings cannot take place without preparations like printed materials, travel details and arrangements, conference room reservations, etc.

Also, you will need a list of the people that will attend the meeting.

Set up the meeting location and date.

Name of the business meeting

What is your business meeting about?
Give it a name. Type it in.

Preparations

The success of any meeting is proportional to the amount of time spent in preparation, by all participants.
What are the actions of the meeting preparations? (i.e. printed materials, travel details and arrangements, input from participants beforehand)

Enter the person in charge of this action.

Who is responsible for it?

Attendees

Attendee

Add an attendee and press Enter.

Role

What is his/her role in the meeting? Type it in.

Date and time

Location

Where is the meeting's location? Type it in.

What time does the meeting begin? Type it in.

Date

What is the date of the meeting? Type it in.

Follow-up

Action

Add an action to follow up after the meeting. Type it in.

Responsible

Enter the person in charge for this action.

Who is responsible for it?

Agenda

Agenda item

Meeting agenda is a list of meeting activities in the order in which they are to be taken up.

What key points do you have on your agenda?
Add an agenda item. Type it in.

Time

How much time should be allowed for it?

Objectives

Add an objective for the meeting.
Having clear objectives for a meeting is essential. The biggest reason for the widespread unpopularity of meetings is their lack of purpose.

At the end of the meeting, what should the participants be able to do?

Objective

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen