Force field analysis template - Mind Map

Use this template

Force Field analysis is a well-known technique for evaluating the factors in a decision. It can be easily represented in a visual map, and its advantage is that you can easily add notes, actions, and other ideas to help you overcome problems.

Keywords: business analysis, Force Field analysis, business proposal, business decision, decision making, decision evaluation, factors evaluation

Force field analysis template

Force field analysis template

The Force Field Analysis tool was developed by Kurt Lewin. This Force Field analysis template will help you to evaluate the factors in a decision.

Type in the decision that you are making and the negative forces and positive forces that act on your decision or proposal.

Then, you need to review and compare the forces you have added to the template. You can add scores on each side of the map using our icons gallery.

Review and compare forces

Review and compare the forces in your map

Add up the scores on each side of the map. Which side has the higher score? If the decision is not clear, then:


Add some ideas and actions to your map.

Decision or proposal

What decision are you making?

Type in the decision, proposal that or event that you are analyzing.

Kurt Lewin's Force Field analysis helps you make a decision by comparing positive and negative factors.

In this simple map, the decision or proposal is in the center, with positive forces on the left and negative forces on the right. You can see which side is 'stronger', and what needs to be done to change it.

Positive forces

What positive forces act on 'Decision or proposal'?

Choose a category of positive forces, or type in your own.

Financial benefitsSupport from stakeholdersSkills and capabilitiesTimeSimplicityPerformanceLegal or regulatoryStrategy or policyOther benefits
positive force

Add a positive force

Add a positive force in the category 'Category', then rate its significance by clicking on an icon:

  1. A slight advantage or indirect factor
  2. A helpful factor or benefit
  3. A critical factor or advantage

Negative forces

Category

What negative forces act on
'Decision or proposal'?

Choose a category of negative forces, or type in your own.

Budget or costStakeholder objectionsResources or skillsTimeUnknowns or uncertaintiesPerformance or complexityLegal or regulatoryStrategy or policyOther consequences
negative force

Add a negative force


Add a negative force in the category 'Category', then rate its significance by clicking on an icon:

  1. A minor issue
  2. A normal objection or problem
  3. A significant objection or problem

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen