How to get everything done faster? - Mind Map

Use this template

Getting Things Done, appropriately called the art of stress-free productivity, conceptualized by David Allen, contains the methodology to control the flow of your life's work.

Keywords: personal life, task management, productivity

How to get everything done faster?

How to get everything done easier

Learn how to get things done easier using this template and increase productivity in your team.

At first, note down all of the things you need to do. Group them into tasks that are actionable and non-actionable.

Do a weekly review to keep track of the completed tasks and the current tasks.

Sort your tasks into tasks that you will do and tasks that you will delegate.

Getting Things Done

Use this mind map to control the flow of your life’s work.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen