Venn Diagram (green three-circle) template - Mind Map

Use this template

The green three-circle Venn Diagram highlights the differences and similarities between the 3 groups.

Keywords: Venn diagram, Venn diagrams, circle diagram, circle, circles, similarities, differences, comparison, compare, comparing, compare and contrast, contrast, quick diagrams.

Venn Diagram (green three-circle) template

Venn Diagram (green three-circle) template

The three-circle diagram is an incredibly powerful and simple tool to use when you want to compare 3 groups of elements that have one (or more) things in common.

It's a great diagram to visually represent these 3 groups, and you can use it for business, school or even personal purposes.

GROUP 3

Type the third group name.

Then double-click in the circle area to add elements/characteristics in this group only or in the overlapping areas.

Add element

Type the element/characteristic you want to add to this group.

Common aspect

Type the common aspect between the two groups.

GROUP 2

Type the second group name.

Then double-click in the circle area to add elements/characteristics in this group only or in the overlapping areas.

GROUP 1

Type the first group name.

Then double-click in the circle area to add elements/characteristics in this group only or in the overlapping areas.

Add text

This Venn Diagram represents 3 groups highlighting the similarities and differences between them.

Type the common aspects between the three groups (or you can leave this empty).

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen