Bubble Map - colorful template - Mind Map

Use this template

The Bubble Map template uses adjectives to describe an object, idea, concept, place, person, etc. Add the main idea to the central topic, let your brain explore the connections, and add adjectives to the colorful bubbles.

Keywords: bubble, bubble map, bubble maps, bubble diagram, bubble chart, circle, circle diagram, adjective, description, describe, brainstorming, brainstorm, kids, kid.

Bubble Map - colorful template

Bubble Map Template

Add the main idea in the center of this diagram, then add related ideas around it, and then connect more ideas to these!

Use descriptive words in each bubble, and write an only keyword, do not add a whole phrase.

MAIN IDEEA

Write the main idea of your bubble map. It can be anything from an idea, a concept, an object, a person, a holiday, etc.

KEY ELEMENT related to the main idea (Descriptive word)

Add a key element related to the main idea. Try to use descriptive words.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen