Dissertation template - Mind Map

Use this template

The dissertation template is a great way to find out what to write on your paper and organize and structure information to make your work easier. It follows the standard structure containing all chapters from the introduction to the conclusions, and it explains exactly what you need to add for each one.

Keywords: dissertation, essay, paper, report, writing, article, case study, composition, education, student, students, school, research, university, thesis, script, draft, academic writing, academic, scholarly writing, scholarly, project.

Dissertation template

Dissertation template

The dissertation template offers the standard structure of the thesis paper to ease the students' work.

It covers all the necessary chapters (from the Introduction to the Conclusions), and it contains guidelines to help structure and organize all the necessary information and provide a framework.

Dissertation

Conclusions

Conclusion 2
Conclusion 1

Add your conclusion and your final thoughts.

Tip: add more details in the notes section

Methodology

How did you obtained these results?
Explain the method you used

Add the method you are using to demonstrate your case study. Explain what and how you did.

Examples of methods: focus groups, interviews, timescales, etc.

Results and Discussions

What are the results?
Describe the result

This chapter of your dissertation refers to the results you found.

Report the results and interpret the meaning putting them in context while explaining the matter for each result.

Literature Review

Important ideas/Solutions
Idea

Describe the theoretical background you've read and situate your work in relation to existing knowledge.

Add only the main ideas explaining or giving arguments/objections to your research topic/statement.

Sources
Add the source

Add the scholarly articles, books, dissertations, conference proceedings, and other resources you've found helpful for your research topic.

These resources contain ideas you'll refer to in the dissertation.

Introduction

Research Topic
Define the scope of this research

Now that you have the research topic define the scope of this research.

Add the research topic

The first thing you need to do is to establish your research topic.

It can be a problem statement or a question you plan to answer.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen