Multiple meaning words - Mind Map

Use this template

Develop a more complex vocabulary after learning to identify the multiple meanings of particular words.

Keywords: grammar, language, multiple-meaning words

Multiple meaning words

Multiple meaning words

In this template, you can add some examples of multiple meaning words. Type in their meaning, what part of speech they are, and create sentences that highlight those meanings.

Multiple Meaning Words

Multiple-meaning words, or homonyms, are words that have the same spelling and usually sound alike but have different meanings.

Recognize some of the most frequently used multiple meaning words.

What is the word who want to expand the meaning of? Type it in.

Word

What is the word you want to expand the meaning of? Type it in.

What is the second meaning of the word? Type it in.

What part of the speech does the meaning belong to? (i.e. noun, verb, adverb etc.). Type it in.

Build a sentence that highlights the second meaning of the word. Type it in.

Meaning

What is the first meaning of this word?


Look in the dictionary for the first definition of the word. Type it in.

Part of speech

What part of the speech does the meaning belong to? (i.e. noun, verb, adjective etc). Type it in.

Sentence

Build a sentence that highlights the first meaning of the word.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen