My summer break - Mind Map

Use this template

Describe the main activities you did this summer and mention the places you have visited and the people who have been with you this summer.

Keywords: summer break essay, writing, language, free time activities

My summer break

My summer break

Instead of asking students to write an essay called My summer break, you can tell them to complete this template where they will recall memories from their summer break, places they have visited, and people that spent time with them.

My summer break

Describe the main activities you did this summer and mention the places you have visited and the people who have been with you this summer.

People

Who are the people with whom you spent your summer break?

Friends
Friend

Type in the name of a friend that spent time with you during the summer break.

Relatives
Relative

Type in the name of a relative that spent time with you during the summer break.

Places

What are the places you visited this summer?

Place

Type in the name of a place you visited this summer.

Activities

What are the activities you did during the summer break?

Activity

Type in the name of an activity you did this summer.

Activity description

Describe that activity in a few words.

How much time did you spend doing that activity?
How did you feel doing that activity?

Image

Add a picture with you doing that activity or choose a suggestive image from the internet.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen