Redecorating your room - Mind Map

Use this template

Spending time in your room is one of the most relaxing things you can do.
Make some changes and create a perfect place for you.
Make wonders with your room!

Keywords: personal life, room organizing, room decoration, redecorating, decluttering your room

Redecorating your room

Redecorating your room

Redecorating your room can be difficult if you do not organize everything in detail and have a well-established plan. This template was created to help you make an inventory of the things you already have in your room in order to make some changes and create a perfect place for you.

Spending time in your room is the most relaxing thing you can do. That’s why you have to create a place that is perfect for you. Home decorating can be relaxing too, as long as there is someone to help you. Also, decorating your room the way you like and changing the things that bother you will make you happier.

Make an inventory of the things you have. Note down the things that are placed on walls, shelves, ceiling, and wardrobe.

Note down the type of pets that are staying in your room and their name. You will have to think about the changes that will not affect them.

Think about the changes you want to do in your room and establish when will be the exact moment when you will do them.

Also, you can think about some changes that will make the room look bigger.

At first, think about the pieces of furniture (a bedside table for example), then you can focus on the smaller things (like table lamps).

My room

Firstly, make an inventory of the things you already have in your room.

Secondly, close your eyes and imagine your ideal room. Write down the changes you will make to create the room of your dreams.

Redecorating your room is easy and fun!

Wardrobe

Thing from the wardrobe

Which are the things from the wardrobe?

Example: clothes, socks, shoes etc.

Pets

Pet type

What kind of pet do you have in your room?

Pet name

What is your pet's name?

Changes

What to change?

What do you want to change in your room?

When?

When do you want to do that?

Ceiling

Thing placed on the ceiling

Which are the things that are placed on the ceiling?

Examples: ceiling lamp, phosphorescent sticky stars etc.

Shelves

Thing placed on the shelves

Which are the things that are placed on the shelves?

Examples: books, decorations, flower vases, photos etc.

Walls

Thing placed on the wall

Which are the things that are hanging on the walls?

Examples: paintings, clock, posters, mirrors etc.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen