Thankful tree template - Mind Map

Use this template

Thankful trees or gratitude trees are a great Thanksgiving tradition.

Create your own thankful tree to express your gratitude for the things you have!

Keywords: personal life, thankful tree, gratitude, Thanksgiving day, Thanksgiving tradition

Thankful tree template

Thankful tree template

Complete this free printable thankful tree template and stick it somewhere in your room.

The thankful tree, also known as the thanksgiving tree or gratitude tree, is a great Thanksgiving tradition.

You can complete it yourself or ask your family or friends to write what they are thankful for and display it!

Change the color of the leaves as you wish. You can use fall colors.

The gratitude tree is useful if you want to teach your kids the meaning of Thanksgiving.

I am thankful for

What are you thankful for?

Thing

Type in a thing that you are thankful for.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen