Group discussion and debate - Mind Map

Use this template

Divide the class into groups of several students. Each group has to brainstorm together for 10 minutes on a specific topic to find arguments that support the topic or disagree with it.

Keywords: group debate, group activity, interactive exercises

Group discussion and debate

Group discussion and debate

Use this group discussion and debate template to analyze a topic/statement together with your class and decide if you are pro or against that topic/statement.

PRO or AGAINST?

At the end of the brainstorming session, each group can present the mind map in front of the class.

They will show the other colleagues their opinion about the topic/statement and bring arguments for which they chose to be on that side.

Topic

Type in the name of the topic/statement you are going to debate.

PRO

Add an argument for agreeing with this topic/statement.

AGAINST

Argument

Add an argument against this topic/statement.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall