My summer break - Mind Map

Use this template

Describe the main activities you did this summer and mention the places you have visited and the people who have been with you this summer.

Keywords: summer break essay, writing, language, free time activities

My summer break

My summer break

Instead of asking students to write an essay called My summer break, you can tell them to complete this template where they will recall memories from their summer break, places they have visited, and people that spent time with them.

My summer break

Describe the main activities you did this summer and mention the places you have visited and the people who have been with you this summer.

People

Who are the people with whom you spent your summer break?

Friends
Friend

Type in the name of a friend that spent time with you during the summer break.

Relatives
Relative

Type in the name of a relative that spent time with you during the summer break.

Places

What are the places you visited this summer?

Place

Type in the name of a place you visited this summer.

Activities

What are the activities you did during the summer break?

Activity

Type in the name of an activity you did this summer.

Activity description

Describe that activity in a few words.

How much time did you spend doing that activity?
How did you feel doing that activity?

Image

Add a picture with you doing that activity or choose a suggestive image from the internet.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall