Expressing opinions and feelings - Mind Map

Use this template

This mind map encourages you to express your feelings and opinions on important things in your life, which influence you greatly: people, books, food, and the weather.

Keywords: feelings, opinions, kids activity, sentiments

Expressing opinions and feelings

Expressing opinions and feelings

Sometimes, expressing opinions and feelings can be difficult, especially for children. With this template, they can learn about their emotions and can freely express their opinion about the people in their life and about their favorite and less favorite things.

Feelings and Opinions

Express your feeling and opinions about the people in your life, the books you have been reading, the weather and your favorite food.

Least favorite

What is the season you like the least?

Why do you dislike this season?
How does it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of bad in this context.

What is the worst book you read?
Type in the title.

What do you feel about this book?
How did it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of bad in this context.

What food you dislike the most?

Why do you dislike this food?
How does it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of bad in this context.

Favorite

Season

What is your favorite season?

Why do you like this season?
How does it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of good and nice in this context.

Book

What is your favorite book?
Type in the title.

What is your impression of this book?
How did it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of good and nice in this context.

Food

What is your favorite food?

Impression

Why is it your favorite food?
How does it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of good and nice in this context.

Suggestions:

People

Person

Who is the best person in the world for you? Type in the answer.

Feeling

Describe your feelings about this person.
Try to come up with other descriptive adjectives instead of good and nice.

Looks

Describe the way he/she looks like.
Try to provide as many descriptive adjectives as you can, taking into account the meaning of good and nice in this context.

Behavior

Describe how he/she acts or behaves. Try to come up with various adjectives that best describe the meaning of good and nice in this situation.

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia