Make your own autobiography - Mind Map

Use this template

Use this mind map to quickly create your autobiography, presenting information about your family, education, work, life, accomplishments, etc.

Keywords: personal life, autobiography, information about yourself

Make your own autobiography

How make your own autobiography?

If you want to create your autobiography where you present information about your education, family, work life, and accomplishments you can use this mind map template called My autobiography.

Autobiography comes from the Greek words: autos (self), bios (life), graphy (writing).

An autobiography is a type of writing where the author is presenting his/her life. The author is the main character, but he/she is using the first person.

If you are creating your autobiography, you should take into consideration the following topics: personal information, family, childhood, education, work, major accomplishments, likes, dislikes, and goals.

In the Personal information section, you can write your name, age, place of birth, and nationality.

In the Family section, you can your mother’s name, your father’s name, and the name of your siblings. Optionally, you can add their age.

In the Childhood section you can add information about memorable events and people that influenced your childhood and therefore your life and made you who you are today.

In the Education section add the name of the institutions where you got your degrees (primary school, high school, college).

In the Work section add the places you have worked and what you learn from each of your work experiences. Also, add your current job.

In the Major accomplishments section add both your personal and professional accomplishments.

In the Likes section add things that you like, for example, hobbies, food, sports, travel.

You can also have a Dislike section where you add the things you dislike.

You should also have a section where you add your Vision for the future (short-term goals or long-term goals).

My Autobiography

Autos = Self
Bios = Life
Graphy=Writing

An autobiography is the author's retelling of their life. This is written in first person and the author is the main character.

Major accomplishments

Add both your personal and professional accomplishments.

Professional
Personal

Likes

Hobbies
Sports
Food

Add the things you like and make you a happy person!

Dislikes

If there is something that you definitely don't like, add it here!

Future

Add your vision for your future! You can choose to add your short term goal or long term goal!

In the future I would like to be a.....

Work

Add the places you have worked. Additionally, you can mention what you learned from each of them.

Current job
Other jobs
First job

Education

Add the institutes where you got your degrees.

College
High School
Primary school

Childhood

What and who made you who you are today?

Influencing people
Memorable events
Growing up in

Family

Add information about your family. Usually, the mother's maiden name is written.
Additionally, you can add their age.

Siblings
Father's name
Mother's name

Personal information

Add your personal information.

Other
Nationality
Place of birth
Age
Name

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia