SCAMPER model - Mind Map

Use this template

This mind map helps you apply the SCAMPER lateral-thinking creativity technique to a product or service, to help generate ideas leading to new products or services.

Keywords: communication, SCAMPER technique, lateral-thinking, creativity, generate ideas

SCAMPER model

The SCAMPER model

Generate ideas using the SCAMPER method. SCAMPER is an acronym and each letter stands for a creative thinking and problem-solving technique. These techniques are: substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, reverse.

Type ideas in the template for each of them. Once you have gathered enough ideas you can start implementing them.

Where to next?

Where to next?

SCAMPER is best used alongside other creativity techniques, as it is only one way to generate new ideas.

Once you have gathered enough ideas, you can review them and focus on a few promising ones.

Download,
Print your mind map
or Share it with your colleagues.

Product or service name

Begin by typing in the name of your existing product or service

This is your starting point for new ideas. You will need to know it well enough to think about ways that it could be changed or used differently.

Reverse

Add some ideas based on reversing 'Product or service name' in some way.

Eliminate

Add some ideas based on eliminating 'Product or service name'.

Put to another use

Add some ideas based on using 'Product or service name' for a completely different purpose.

Modify

Add some ideas based on modifying 'Product or service name'.

Adapt

Add some ideas based on adapting 'Product or service name' for other purposes.

Combine

Add some ideas based on combining 'Product or service name' with other things.

Substitute

Idea

Add some ideas based on substituting parts of 'Product or service name' or even all of it.

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia