Thankful tree template - Mind Map

Use this template

Thankful trees or gratitude trees are a great Thanksgiving tradition.

Create your own thankful tree to express your gratitude for the things you have!

Keywords: personal life, thankful tree, gratitude, Thanksgiving day, Thanksgiving tradition

Thankful tree template

Thankful tree template

Complete this free printable thankful tree template and stick it somewhere in your room.

The thankful tree, also known as the thanksgiving tree or gratitude tree, is a great Thanksgiving tradition.

You can complete it yourself or ask your family or friends to write what they are thankful for and display it!

Change the color of the leaves as you wish. You can use fall colors.

The gratitude tree is useful if you want to teach your kids the meaning of Thanksgiving.

I am thankful for

What are you thankful for?

Thing

Type in a thing that you are thankful for.

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia