2 axis chart - Mind Map

Use this template

This template helps you to draw a 2-axis chart and evaluate ideas or items by two properties at the same time. For example, charting 'value' and 'risk' could help you decide what is the most important thing to do next.

The position of items or ideas shows important groupings and helps with prioritization.

Keywords: prioritization, ideas evaluation, task management, Planning & Organizing

2 axis chart

Idea or object

Add items or ideas to your chart, and consider where they belong on each the two axes. Drag and drop items to position them in the right place.

Double-click to add new items or ideas.

Left/right

What does the left/right position represent?

For example, it might represent high value to the right, medium in the middle and low value to the left.

Up/down

What does the up/down axis on your chart represent?

For example, items above the centre line can be high risk, and items below the centre line are low risk.

Title

What does your chart show? Type the title and press Enter.

For example, your chart might show how ideas are ranked by risk on the up/down axis and value on the left/right axis. This can help with decision making.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen